Gyomorrák xenograft egér modellek. A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa - PDF Free Download


Elérhetőségek

Ezzel ellentétben az EphA2 túlzott expressziós sejtekben az E-cadherin expressziós szintje jelentősen csökkent az EphA2-elcsendesített sejtekben 2a. Az EMT morfológiai jellemzői közé tartozik az epitheliális tulajdonságok elvesztése és a mesenchimális tulajdonságok megszerzése, mint például az orsószerű fusiform forma és az epiteliális sejtekben a lapszerű architektúra elvesztése. Fázis-kontrasztos mikroszkópok segítségével megfigyeltük, hogy az EphA2-t túlzottan expresszáló sejtek mesenchymális jellegű fenotípust 1.

EphA2 által szabályozott EMT markerek.

FLAVIN7 NAPKRISTÁLY 5 NAPOS BIOFLAVONOID PROGRAM 5x500ml -MÁJVÉDŐ HEPATITIS ELLEN - TUMORGÁTLÓ

A β-aktint belső kontrollként Ctrl használtuk. Glikeraldehidfoszfát-dehidrogenázt használtunk belső kontrollként. A célzott fehérjéket zöld színnel festettük, és a magokat 4 ', 6-diamidinofenil-indollal kék színnel festettük.

GFP, zöld fluoreszcens fehérje.

Ezeket a sejtvonalakat arra használtuk, hogy meghatározzuk, hogy az EphA2 befolyásolhatja-e a gyomorráksejtek sejtciklusát, proliferációját, migrációját és inváziós tulajdonságait. A sejtszaporodást 24, 48, 72 és 96 órával a vetés után határoztuk meg MTT 3- 4, 5-dimetitiazolil -2, 5-difenil-tetrazolium-bromid vizsgálattal.

Amint az a 3.

molluscum papilloma vírus

A proliferációs görbék azt mutatják, hogy az EphA2 fokozhatja a gyomorrák sejtek proliferációs sebességét. Az EphA2 elősegítette a gyomorrák sejtekben a proliferációt, sejtciklust, migrációt és inváziót.

Az invazív SGC és az AGS sejtek különböző csoportjait két időpontban 24 és 48 óra a sejtek vetését követően mutatjuk be.

hpv és a láb

Teljes méretű kép A sejtciklus fázis eloszlását áramlási citometriás analízissel határoztuk meg. Ábra azt mutatja, hogy az EphA2 túlzott expressziója a G0 — G1 fázis jelentős csökkenését és az S-fázisban lévő sejtek számának növekedését eredményezte 48 órával a vetés után.

A sejtciklus G2-M talpi fekete örvény kevés a hatás. Az EphA2 elnémítása ellentétes hatást gyakorolt, növelte a sejtek számát a G0 — G1 fázisban, és az S fázisban a sejtek számát a vetés után 48 órával csökkentette. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az EphA2 in vitro gyorsítja a gyomorrák sejtciklusának progresszióját.

Az EphA2 hatásának kimutatására a gyomorrák sejtjeinek migrációjára és mobilitására egy in vitro sejt inváziós vizsgálatot végeztünk a Boyden kamra vizsgálatának elve alapján.

A FAT4 a gyomorrákban a Wnt / β-catenin jelátvitel modulálásával tumorszuppresszorként működik

A Matrigel-mátrixon át migrált sejteket a 3c. Ábrán mutatjuk be.

hpv dna magas kockázatú oth

Annak érdekében, hogy további támogatást nyújtsunk az EphA2 expresszió pozitív hatásának a sejtmigrációs képességre, az in vitro karc sebgyógyító vizsgálatot alkalmaztuk. Amint az a 3d.

Ábrán látható, az EphA2-elcsendesített csoportban a gyomorrák sejtek a kontroll csoporthoz képest jelentősen lassabban migráltak. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy az EphA2 elősegíti a gyomorrák sejtek migrációját és invázióját.

parazita kódok

Az EphA2 in vivo elősegíti a gyomorrák sejtproliferációját és az áttétet Ezt követően teszteltük, hogy az EphA2 szerepet játszhat-e in vivo a tumorigenesisben egy meztelen egér xenograft modell alkalmazásával. Az SGC sejtekkel transzplantált meztelen egerek 30 napon belül szilárd tumorokat fejlesztettek ki.

Az EphA2, Snail, N-cadherin, E-kadherin és β-catenin fehérjék immunhisztokémiai vizsgálatait végeztük el egér tumor szakaszokon, és megállapítottuk, hogy az EphA2, a csiga, az N-kadherin és a β-catenin az EphA2 tumorokban emelkedett, míg E -cadherint csökkentették.

Saját fiók

Azt is megvizsgáltuk, hogy az EphA2 in vivo elősegítheti-e gyomorrák xenograft egér modellek gyomorrák metasztázisát. Az SGC sejteket "üres", "EphA2" és "EphA2 Si" a meztelen egerek farokvénájába injektáltuk, és a tüdőmetasztatikus fókuszszámot 30 nappal gyomorrák xenograft egér modellek értékeltük.

Az EphA2-t expresszáló sejteknél a kontrollsejtekhez képest szignifikánsan nagyobb számú tüdőmetasztázis csomópont figyelhető meg, míg az EphA2-elnémítás csökkentette a megfigyelt csomók számát 4d.

Az EphA2 in vivo elősegítette a gyomorrák sejtproliferációját és az áttétet. Az SGC sejteket a meztelen egerek farokvénájába injektáltuk. Eredeti nagyítás, × 40 vagy × ; méretarány: μm.

A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa

A piros nyilak a mikrometasztázisokat jelzik. Minden csoport öt-hat egeret tartalmazott. Amint az 5. Ábrade a pontos mechanizmus még nem ismert. Glikeraldehidfoszfát-dehidrogenázt használtunk belső kontrollként Ctrl.

szemölcs láb oka

A kontrollcsoporthoz viszonyítva a különböző csoportokban a fehérjék relatív felhalmozódását mutatjuk be. GSK-3β Ser9 hely.

Ábrák azt mutatják, hogy az EphA2 túlexpressziós sejtekben a sejtek migrációja és inváziója megnövekedett, míg az XAV károsíthatja ezeket a hatásokat.

Az EphA2 csökkentése csökkentette a sejtek migrációját és invázióját, de a LiCl blokkolhatja ezt az eredményt. Vita Az epiteliális karcinómákban az EMT a tumorsejtek számára lehetővé teszi, hogy elhagyják az elsődleges daganatot, és behatoljanak a helyi szövetekbe és vérerekbe, a metasztatikus elterjedés színpadát képezve.

  • Megtekintem a mV értékéről szóló rövid, ismertető videót!
  • Féreghajtó szer választása
  • Célzott terápiák Absztrakt A daganatok angiogenezistől nagymértékben függő gyomorrák ellenőrizetlen halált okoz, részben a kemorezisztencia miatt.
  • Papillomvirus hos katt

Ezek a genetikai változások a daganat progressziójához és a metasztázisokhoz kötődnek, és együtt járnak a mesenchymális sejtek migrációjával és túlélésével kapcsolatos jelátviteli hálózatok aktiválásával egy független rögzítési környezetben. Ezt alátámasztja az a megfigyelés, hogy az EphA2-t túlzottan expresszáló sejtek mesenchymális jellegű fenotípust mutatnak E-kadherin-negatív és N-kadherin-pozitív.