Pillangó zeugma érintkezés. c ) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 13 ÉVF DECEMBER 4. ETO: YU ISSN DECEMBER


Magyar Nyelvőr — Pedig igen világos, hogy itt a serég igét a régi kerengő szavunk értelmében használták Serégő helynévként.

A RETORIKAI-STILISZTIKAI ALAKZATOK VILÁGA

Bárczi Géza Szótöv. Ámde több-kevesebb kivétel csaknem minden toldalékkal kapcsolatban akad.

Lenyesett, levágott galyakból gyüjtött fa, rőzsefa. Ettől különbözik a dorongfa. Zöld galyakból készített födél, ernyő. Ellentéte: gal, am.

Nem véletlen tehát, hogy Kiss Jenő egy éppen hasonló esetet, egy azonos tévedés folytán keletkezett magyar madárnevet óhajtott igazolásul felhozni: ez pedig a fogoly foglyó. Keletkezése a seregély ~ sereglye névpárral azonos.

A fogoly 'rab' szó foglyul ejt ~ foglyot ejt Bárczi i. Harmadiknak — az alakpárt tekintve — idevehetjük a sörje 'Chlidonias niger L. A sörje név a PaisDezsőtől magyarázott mély­hangú sorja magashangú párja, míg a söréj szónk a ser- igető -ély deverbális képzőből alakult. Úgy érzem, hogy a hasonlóságon alapuló nyelvi tévedés számos esetét lehetne még így összegyűjtögetni.

De ezek nemcsak igazolásul, hanem pillangó zeugma érintkezés hibák analógiájaként is említhetők.

Az hasnyálmirigyrákos étel fokozta az, hogy nyelvünk számos — legkülönbözőbb eredetű — de azonos alkatúvá ötvöződött, formálódott szava erősítette a nyelvi tévedést elkövetőket.

Általánosságban, mint már rámutattam, a sereglye változatot is Alföldről Magyar­pádé — Morotvapuszta, Torontál m.

pillangó zeugma érintkezés

A SzegSz. Igen jellemző, hogy összetételben Szeged népe seregje-hajtó 'seregély riasztó kereplő', Baján sereglye-ijesztő 'madárijesztő"' MTSz.

c ) HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 13 ÉVF DECEMBER 4. ETO: YU ISSN DECEMBER

Nyilvánvalóan közrejátszott ebben a dereglye, saroglya ~ sereglye CzF. A harkály-fajták hangja általában éles, vijjogó. A madárnév aligha ezekkel a magashangú, változó hangokkal függ össze.

pillangó zeugma érintkezés

Valószínűnek tartom, hogy a harkály név a tavaszi párosodáskor gyors csőrütésekkel rezegtetett száraz ágon dorom­boló hangot keltő tarrrrr vagy karrrrr dorombolástól kaphatta. Az elég későn adatolt harákol hangutánzó ige — a hangutánzás területén — összefügghet a madárnévvel.

Rámutatok azonban arra, hogy a hasonlóan török jövevény alapszókból képzett gyümölcsény 'Crataegus monogyna Jacq.

pillangó zeugma érintkezés

Nagyon valószínű tehát, hogy a török eredetű körtvély.