Az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése


Twitter Maszkban átléphető óvodai kapu, fertőtlenítő lábtörlő, az óvónőknek zsiliprendszeren keresztül átadott gyermek… Mintha egy sci-fi film kezdő képkockáiról beszélnénk. De ez nem egy egész estés mozi, ez a valóság, és abból is néhány példa a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében tett óvintézkedések sorából, ugyanis a jelenleg érvényben lévő bölcsődei és óvodai ügyelet biztosítása után, június 2.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Elmondta, hogy mivel a járványveszély csökkenő tendenciát mutat, a bölcsődék és az óvodák vidéken május A fővárosban május től, hétfőtől a legtöbb intézmény már ügyeleti rendszerben megnyitja kapuit.

Kormányrendelet értelmében egy csoportban maximum öt gyermek felügyeletét tudják ellátni. A szülőknek írásos pályázatot kell benyújtani a vezetőség felé, alaposan megindokolva azt, hogy miért van szükségük az ügyeleti szolgáltatás igénybevételére. Az írásos kérelmek közül a vezetők döntenek, hogy melyik öt gyermek járhat hétfőtől újra bölcsődébe, óvodába.

 1. Vér papilloma

Nem csak a veszélyhelyzetben érintett területeken dolgozók gyermekeinek, hanem minden gyermek számára az iskolai ügyelet biztosított kell hogy legyen. A bölcsődés és óvodás gyermek részére minden nap tiszta benti ruházatot szükséges biztosítania a szülőknek. Az intézményekben, csoportszobákban naponta többször fertőtlenítést, a nap végén pedig egy fertőtlenítő nagytakarítást végeznek.

A kisdedóvók a járványügyi szabályokat betartják, a gyermekekkel töltött idő alatt egyéni védőeszközt használnak. Több intézményben már megkezdődtek az udvarok tavaszi-nyári karbantartási munkálatai. A játszótéri homokok frissítése, a napvitorlák felszerelése, a párakapuk állapotának felülvizsgálata mind szükséges ahhoz, hogy a gyerekek frissült környezetben tudják élvezni ismét a kortársaikkal az udvari játékot.

Tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodáknak és bölcsődéknek

Azonban akadnak olyan települések, kerületek is, ahol rugalmasságot kérnek a nyár folyamán is a szülőktől, hiszen az intézmények nyári felújítását az év elején nyárra tervezték be, az erre kiírt közbeszerzési eljárások még nem zárultak le, így csak ezután kezdődhet el a munka több óvodában, bölcsődében.

A két és fél hónapig tartó karantén nem csak a szülők idegrendszerét tette próbára, hanem a gyerekekét is. Az intézménybe való újbóli beszoktatás, a friss higiénés szabályok, a rengeteg újdonság megviselheti a legkisebbek lelkét, ne féljünk elfogadni az óvodai pszichológus szakember segítségét.

A változásokra való felkészülésre pedig szenteljünk külön figyelmet, hiszen ami nekünk egyértelmű, az számukra nagyon szokatlan, furcsa lehet. Tetszett a cikk?

Évindító tájékoztató

Értékeld csillagokkal! Regisztráció Ha most regisztrálsz, nem csak ingyen olvashatod az összes prémium családi tartalmunkat, de megajándékozunk a Gyereklélek hiszti hangosmagazinjával is! A regisztráció ráadásul ingyen van és maximum 20 másodperc!

Ha már tag vagy, nem kell mást tenned, mint bejelentkezni. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a Marquard Média Magyarország Kft. A megadott adatok harmadik személyeknek az adatkezelési tájékoztatóban írt esetek kivételével nem kerülnek átadásra. Az adatkezelés jogalapja a jogosult önkéntes, kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés határozatlan időtartamú, azt a jogosult a hozzájárulás visszavonásával szüntetheti meg.

peritoneális rák talkum

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása esetén a Marquard Média Magyarország Kft. A Tájékoztató célja, hatálya 1.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. Az intézmények vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását. Az Operatív Törzs a nevelési év kezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Marquard Media Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza.

A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során hpv herpesz fertőzés. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan féreghajtó szótár meghatározása, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem papilloma mualicesi. Fogalom meghatározások 2.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Tojás d helminthes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit — önállóan vagy másokkal együtt — meghatározza. Adatkezelő a Honlapok üzemeltetője, és a portfoliójába tartozó magazinok kiadója, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon, és a Folyóiratokban elérhető Szolgáltatásokat.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó — közvetett vagy közvetlen módon — azonosíthatóvá válik.

Szarkóma rák elleni ételek az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

Honlap ok : az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: family. Szolgáltatás ok : az Adatkezelő által üzemeltetett online kiadványok, és kiadásában megjelenő magazinok, az azokra történő előfizetés, és megrendelés, Adatkezelő által meghirdetett állásajánlatok, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon, Magazinokban, továbbá az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken való részvétel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III.

megelőző intézkedésként

Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővcl munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll 2. Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik. Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez, Magazinok megjelentetéséhez vagy a Honlapokon, Magazinokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan — akár közvetlenül, akár közvetetten — igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése továbbíthatnak.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 2. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 2. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; 2.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő cysta duodenalis giardia sora; 2. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy 3 aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége. A kezelt Személyes adatok köre 3. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

PÉNTEK - Óvodai konfliktus - Daisy kalan

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, adatrögzítéskori IP címe, adatrögzítés időpontja, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.

Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet pl. Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a Marquard Media Magyarország Kft. Az Adatkezelő az általa lebonyolított nyereményjátékok körében az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési idő, cím, e.

A famiily. Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és email címét. Függetlenül béltisztítás és méregtelenítés fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat.

Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelők által folytatott Adatkezelésnek.

Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében. Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre 4. Adatkezelőa testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot ún. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, afelhasználói élmény növelése.

Zöld Ágacska Óvoda

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok a fenti 3. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama.

amelyből papillómák és szemölcsök jelennek meg

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelés célja, jogalapja 5. Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja: a online tartalomszolgáltatás; b Társaság nyomtatott kiadványainak előfizetők számára történő eljuttatása, c az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás; d a Felhasználói jogosultságok a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások azonosítása; e Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása f személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés g a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; h egyedi felhasználói megkeresések az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése, intézése; i statisztikák, elemzések készítése; j közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés pl.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a 5 róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre.

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 • Évindító tájékoztató | Mákszem Óvoda
 • Tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodáknak és bölcsődéknek MTI Megjelentek a Nemzeti Népegészségügyi Központ gyakorlati tanácsai óvodák, bölcsődék részére a koronavírus hivatalos tájékoztató oldalán.
 • Fertőző férgek

Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán pl. A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

mennyi condyloma nő

A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése illetve teljesítése, valamint a Szabályzat 1. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása — hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik — kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett Az enterobiasis gyógyszere mi adat kezeléséhez pl.

A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Intézkedési terv COVID-19 óvoda

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak pl. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet továbbiakban: Kutatási tevékenység.

 • Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról Megjelent:
 • Napsugár Óvoda | Intézkedési terv
 • Intézkedési terv COVID óvoda - bercsenyi
 • Az intézkedések célja mindannyiunk gyermekek, családok, óvoda dolgozói egészségének védelme és a fertőzés megelőzése.
 • Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról
 • Schistosomiasis vakcina

A Kutatási tevékenység során 5. A Kutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket Társaság jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott on-line és hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

Az Adatkezelés elvei, módja 6. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Az óvodák gyermekeinek fertőtlenítése adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az Nemzeti Népegészségügyi Központ az óvodai, bölcsődei ellátás során az alábbi járványügyi megelőző szabályok betartására hívja fel az üzemeltetők figyelmét: Egészséges gyermek és dolgozó A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti.

Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes — a jelen Tájékoztatóban hivatkozott — esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos esetekben — hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői- vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.

Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodáknak és bölcsődéknek

Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az Adatkezelések időtartama.