Nedvesedni a lábujjai között


Déry Tibor: Alkonyodik, a bárányok elvéreznek - Regény - 3. Reggel hat órakor kellett kelnem, kitakarítanom a szobámat, néhány folyosót, egy konyhát felmosnom. Aztán megvárnom a főszolgát, a hálószobája előtt. Fáradt voltam az első napokban, nem aludtam jól, nem esett jól az ágy, túlságosan puha volt, s a szoba zárt levegője is fullasztott. Később éjjel is nyitva tartottam az ablakot. Mégis a karbolszag behatolt álmaimba.

A főszolgával együtt bementünk a hullakamrába - nála volt a kulcs - s a hullákat ott tolókocsira kellett tennem, s liften felvinnem a boncolóterembe. A főszolga már első nap megtanított rá, hogy melyik hullát melyik asztalra kell tennem - egyébként számozva voltak az asztalok, s a hullák lábujjai között is lógott a megfelelő szám - könnyű munka volt tehát.

Volt ott szolga, aki egyszerűen a karjába vette a hullát, s úgy vitte fel az emeletre, de ezt én nem tettem hogyan nemi szemölcsök. Első nap az egyik hullából kiesett valami csont, csak később vettem észre, mikor visszafelé jöttem a lépcsőn, odaadtam a főszolgának, hogy az tegye vissza, de egyszerűen eldobta. Néhány nap múlva már én is megtanultam, mi ilyen esetekben a teendő.

Kimutatták, hogy egy tevékeny ember születéstől haláláig olyan sokat járkál, hogy ezzel hétszer kerülhetné meg az Egyenlítőt.

Délelőtt általában sok munkám volt, délután még több. Időm se volt gondolkodni.

Láb- és körömgomba tünetei és kezelése

Lehet, hogy ezért tetszett a munka soknak. De nem is akartam gondolkodni. Elmerültem a karbolszagban, csúszkáltam a fényes kőpadozatú nedvesedni a lábujjai között, takarítottam a meleg szobákat, megismerkedtem a hullákkal, közben gyakran ettem, egyszer borbélynál is voltam, s rendbehozattam a hajamat és a szakállamat.

Korán sötétedett, délután négy óra felé már villanyvilágításnál dolgoztak az orvostanhallgatók. A nikkel csipeszek s a boncolókések szikráztak a fényben, közben egy elromlott csapból állandóan zuhogott a víz. Ha az asszisztens nem volt benn a teremben, az ajtónál álltam s néztem a munkát, de ha bejött, nekem ki kellett mennem.

Hogyan lehet megszabadulni a tyúkszemről a lábujjak között - Herpesz

Az ajtó előtt ültem egy széken, s figyelmesen nézegettem a szekrény tetején elhelyezett preparátumokat. A szobámban egy anatómiai atlasz volt, néha, ha éjjel felébredtem és besütött a hold, nem tudtam elaludni, s latin szavakat betűzgettem fáradtan. Reggel mindig kábult volt a fejem a szoba zárt, meleg levegőjétől. Az asszisztensnek kecskeszakálla volt, én is kecskeformára vágattam az enyémet, s reggelenként sokáig nézegettem magamat a tükörben.

Ha nem volt sapka a fejemen, gyakran összetévesztettek az asszisztenssel. Reggel nyolc órakor kezdődött a boncolás és tizenkét óráig tartott, aztán megint kettőtől hatig.

nedvesedni a lábujjai között

Ebédidőben nem tudtam mihez kezdeni. Félóra alatt elkészültem az ebéddel, gyorsan ettem, mert nem bírtam a kocsma savanyú levegőjét, aztán hazamentem. Az utcán nem mertem tartózkodni, mert első ízben, mikor hosszabb sétát tettem és melegen sütött a nap, elfelejtkeztem kötelességemről, s csak késő este tértem haza, majdnem kidobtak.

🐲 DÍNÓK VILÁGA #6 - Kalandozzunk! w/Sajt32🧀

Ha sütött a nap, fájdalmas viszketést éreztem talpamban, bezárkóztam szobámba, s becsuktam a spalettákat, hogy baj ne történjék. Szerencsére ritkán sütött. Csak este kóborogtam valamennyit a szabad levegőn, ebédidőben pedig a boncolóteremben üldögéltem, néha elaludtam, bementem a konyhába, melegedtem, a folyosón üldögéltem, vagy ha sütött a nap, bezárkóztam szobámba.

Este hat órakor volt vagy kétórai munkám, le kellett vinnünk a hullákat a pincébe, fel kellett mosnom a padlót, az irodát kitakarítanom, a mosdókat rendbehoznom, lámpát pucolnom, néha, ha a főszolga preparálni akart, befűtenem a kazánt. De nyolc-félkilencre rendszerint elkészültem, bementem a városba, jegyet váltottam a földalattira, s végigutaztam a leghosszabb szakaszokat. A belvárosba is elsétálgattam, de csak ritkán, korán hazamentem, s lefeküdtem az ágyba.

Első napokban hideg vízzel végigmostam esténként a testemet, aztán mindjobban hatalmába ejtett a kábultság, elfelejtkeztem, elszoktam erről is. Vasárnaponként nem tudtam mihez kezdeni, egész nap a szobámban maradtam, az ágyon feküdtem, s csak este mentem nedvesedni a lábujjai között rendes sétámra. Egyszer vettem egy újságot, s elolvastam.

Három óráig tartott, míg végére értem. A szobám is karbolszagú volt, tehettem bármit, nem tudtam tőle szabadulni, beletörődtem. A szolgák, a főszolga s egy másik öregember, nem szerettek.

Eleinte azt hitték, szerénységem tiltja vagy félénk vagyok, s azért nem beszélek. Később megváltoztatták nedvesedni a lábujjai között.

nedvesedni a lábujjai között

Második vagy harmadik nap a főszolga meghívott, jöjjek el szemölcsök fiúknál vacsora után. Elfelejtkeztem a meghívásról, sétálni mentem, s csak másnap, mikor kérdőre vont, mentettem ki magamat valami undorító hazugsággal. Megismételte meghívását, este félkilenckor elmentem hozzá, ott volt az öreg szolga is a feleségével, egy darabig hallgattam a beszélgetésüket, aztán felkeltem s kimentem a szobából.

Azt hiszem, öntudatlanul történt.

nedvesedni a lábujjai között

Később eszembe jutott, hogy a főszolga meg fog gyűlölni, és majd ki akar túrni állásomból, gondoltam, visszamegyek, de nem tudtam megtenni. Az asszisztens meg volt velem elégedve, rendesen végeztem munkámat. Egyszer a lakására rendelt, felsúroltatta a padlókat, közben hallottam, veszekedett a feleségével, délben pénzt adott és elküldött. A pénzt odaadtam az öreg szolgának. Néhány nap múlva megint adott valami borravalót, csomagokat szállítottam el a lakására - a pénzt nem mertem odaadni az öregnek, feltűnt volna neki a dolog, eldobtam az utcán, mikor éjjel hazajöttem.

Már harmadik hete voltam akkor állásban, meghíztam, a szemhéjaim megdagadtak, éjjelenként faketrecekkel álmodtam, melyek mögött foltos, bűzös vadállatként bőgök s húst marcangolok, reggel, ha felébredtem, fájt a fejem, s csak a legnagyobb önuralommal sikerült visszafojtanom őrjöngő kétségbeesésemet.

Valamelyik nap az asszisztens becsöngetett s rám kiabált. Nagyon álmos voltam és kimerült, egész éjjel nem hunytam le a szememet, alig is értettem egy szavát. Az egyik hullával volt a baj, elveszett valamelyik kipreparált csont és izomrésze, az orvostanhallgató sápadtan állt az asszisztens mögött, és zsebkendőjével törülgette szemüvegét. Aznap az öreg szolga hozta fel a hullákat, nekem más munkám volt, de az asszisztens ezt úgy látszik, nem tudta, a főszolga pedig nem volt idehaza.

Lusta voltam rá, hogy feleljek, ernyedten álltam a karbolszagú melegben, s hallgattam. Emlékszem, egy pillanatra felcsillant bennem a remény, hogy hátha kidobnak, mehetek, vége mindennek, aztán arra paraziták elleni gyógyszer 2, hogy meg kellene mosakodnom hideg vízben, nedvesedni a lábujjai között hogy szabaduljak meg a kecskeszakállamtól?

Frissebb lettem kissé erre a gondolatra, de nem sokáig tartott az erő, már délután újra elernyedtem, s este elalvás előtt megszámoltam a tapéták kockáit a falon. Két vagy három nappal később az öreg szolgának el kellett hagynia az intézetet. Az asszisztens, úgy látszik, utánajárt a dolognak, megállapította, hogy az öreg teljesített aznap szolgálatot a hullakamrában, s más szabálytalanságoknak is nyomára nedvesedni a lábujjai között, úgy emlékszem, hullákat sikkasztott, s eladta őket az egyetemi klinikának.

Este kezdett csomagolni az öreg, ott álltam a szobája előtt és néztem. Gondoltam, most ő megy el, holott nekem kéne elmenni. Felesége sírt, vörös orral szipogva szaladgált a szobában.

Lábgombára gyanakszik? Ezek a tünetek

Gondoltam, segítek nekik a csomagolásban, de nem bírtam elmozdulni a helyemről. Az öreg rámkiáltott: hordja el magát!

nedvesedni a lábujjai között

De nem tudta előlem becsukni az ajtót, mert egy nagy koffer állt keresztbe, abba hordták épp a fehérneműt. Nem is ügyeltem rá, mit mondott, el is felejtettem, a szemölcsök rendre nőnek tán még egy félóráig álltam ott, s merően néztem a koffert.

nedvesedni a lábujjai között

Aztán felcihelődtem, felmentem a boncolóterembe, meggyújtottam az összes villanylámpákat, nem tudom, miért, magamra zártam az ajtót, s holtfáradtan leültem egy székre. Körülbelül egy óra múlva megint lementem az öreghez, de az ajtó már be volt csukva, s a koffer lezárva kinn állt a folyosón. Vártam egy darabig, nem mertem bekopogni, megint felmentem a boncolóterembe, tíz percig ültem, s mire újra leértem, az öreg épp a kapu felé tartott, esernyővel a kezében.

Gondoltam, megmondom neki, amit terveztem, de oly ingerülten nézett rám, hogy nem lehetett megszólítanom. Pedig énnekem esernyőre se lett volna szükségem, én esernyő nélkül is ki tudtam volna menni az országútra.

  • Viszket, hámlik? 5 tipp lábgomba ellen! - Springday Medical
  • Déry Tibor: Alkonyodik, a bárányok elvéreznek - Regény - (3.)

Annak nedvesedni a lábujjai között esernyőnek, nagy fanyelű paraszternyőnek a látványa oly hitvány s limonádés szánalmat ébresztett bennem, hogy könnyeket éreztem a szememben, megfordultam, s gyorsan felmentem a boncolóterembe.

Tudtam, hogy az öreg ma még itt alszik, hogy csak másnap délelőtt megy el, gondoltam, talán akkor beszélhetek vele. De másnapig elfelejtkeztem az ügyről. Az éjjel egy részét a boncteremben töltöttem, már akkor harmadik napja mulasztottam orális papilloma vírus esti sétámat.

Végigfeküdtem az egyik boncasztalon, a fejem fölött függő villanykörtét eloltottam, gondoltam, itt tán el fogok tudni aludni. De elébb felkeltem még, s jól lesúroltam az asztalt, úgy rémlett, sárga foltokat látok rajta. De nem tudtam elaludni. Nyitva voltak az összes ablakok, befútt a szél, az udvarról felhallatszott a fák zúgása, s a zsinóros villanykörték ide-oda lóbálóztak, mégsem tudtam elaludni.

nedvesedni a lábujjai között

A szekrények tetejéről hosszú árnyékok másztak le, s üvegzörejekkel tapogatóztak a bútorok között. Ideges voltam, nem tudtam elaludni. Gondoltam, az nem baj, hogy most az asztalon fekszem, ahol máskor hullák fekszenek, azért én még nem vagyok hulla, attól még alhatok - de hiába hunytam be szememet, nem sikerült.

  • Műszálas zokni, edzőcipő | securatik.hu
  • Lábgombára gyanakszik? Ezek a tünetek

A bútorok, a villanylámpák, a falak, a padló, a mennyezet mind idegen volt számomra, s nyomasztó érzéssel töltött el - lehet, hogy mindezt csak az udvari fák zúgása tette, felébresztette régi emlékeimet. Gondoltam, ha még soká fekszem itt, kihűlök lassanként én is! Helmint fertőzés tünetei felé figyeltem: kel-e a nap? Délelőtt behívatott az asszisztens. Épp azon gondolkodtam, hogy felmondjam-e a szolgálatot, vagy várjak-e még egy darabig - hisz még el se kezdődött a tél!

Kinéztem az ablakon, kinn zuhogott az eső, s a szél a tetőre fújta a faleveleket. Elhatároztam, várok még egy darabig, s megveszem azt a meleg papucsot, amit a napokban néztem ki magamnak egy kirakatban.

Ezen az elhatározáson mosolyogtam még akkor is, mikor már az asszisztens előtt álltam, s ez kérdőre vont, miért nem védekeztem csütörtökön jogtalan szemrehányásai ellen, miért nem mondtam meg neki, hogy aznap az öreg szolga szállította a hullákat.

Nem is értettem meg mindjárt, mit akar tőlem. Az asszisztens figyelmesen az arcomba nézett, aztán elküldött. A folyosón még egyre legyintettem a kezemmel. Délben megvettem a papucsot, s nyakig beléje bújtam. Délután összetalálkoztam az újonnan felfogadott szolgával, aki már beköltözött az öreg lakásába.

Viszket, hámlik? 5 tipp lábgomba ellen!

Úgy rémlett, ismerem, már láttam egyszer. Homloka közepén vörös folt égett. Estefelé, mikor bejött a boncolóterembe, melyben épp takarítottam, megkérdeztem tőle, ő-e az a lakatoslegény, aki nyolc vagy tíz évvel ezelőtt egy alpesi faluban baltával agyonverte a feleségét, aztán megszökött a vizsgálati fogságból. De alig hangzott el, már megbántam a kérdést.

Hogyan lehet megszabadulni a tyúkszemről a lábujjak között

Az alacsony ember azon pillanatban szürkére sápadt, elvesztette önuralmát, és furcsa nyöszörgéssel belémszúrt egy kést. Nem is tudom, honnét került oly gyorsan kezébe. Nem tudtam már idejében elfordulni, a kés a vállamba szaladt, az ember pedig a következő pillanatban ájultan végigvágódott a padlón.

Félóráig tartott, míg fel tudtam mosni, közben bevéreztem a ruháját, a magamét is és az egész padlót.

Néha kis hólyagok. Hámlás, nedvedzés. A lábgomba egyik változata a lábujjak közötti területeket támadja meg interdigitalis mycosis. Ekkor a bőr nedvesnek és felpuhultnak macerált tűnik, a lábujjak közötti bőr bereped, fájdalmassá válik.

De a padlót már nem mostam fel, mert mire az ember magához tért, én lettem rosszul, condyloma férfiak kezelésében majd hogy el nem ájultam én is. Bevitt a szobámba - szerencsére senkivel sem találkoztunk útközben - kimosta és bekötötte a sebemet, aztán ágyam mellé ült, én elaludtam. Másnap reggelig egy szó sem esett köztünk, nedvesedni a lábujjai között boncteremben történt dulakodás közben sem hallatszott egyetlen kiáltás se - senki sem szerezhetett tudomást az esetről.

Így kezdődött ismeretségünk. Hogy miért így, magam sem tudom pontosan, az az ember sem.

Láb- és körömgomba tünetei és kezelése - HáziPatika

Később, elgondolkodván a dologról, kissé meglepődtem azon, hogy a következő hét alatt egyikünk sem beszélt soha az esetről, s egyébként is csak egyszer történt róla említés, mikor szombaton az ember behozta hetibérét a szobámba, kettéosztotta, s az egyik felét asztalomra téve, szótlanul rögtön kiment. Azonnal megértettem, és eltettem a pénzt a fiókomba. Ugyanígy történt a következő szombaton is, a rákövetkező szerdán pedig már nem voltam az intézetben. A két fél-hetibér jó szolgálatot tett nekem abban az időben.

Azt hiszem, főleg a bíróságtól, a nyilvános szerepléstől, az utánajárástól való irtózás tette, hogy nem kiabáltam akkor, amikor megszúrt, s hogy nem tettem jelentést az esetről.

Műszálas zokni, edzőcipő

Nem hiszem, hogy szánalomból történt volna! De minek kiabálni, mikor azt a sebet már senki le nem veszi a vállamról, s minek újabb kényelmetlen zavarokat előidézni életemben?

Fáradt voltam és lusta - egyébként nem is hiszem, hogy egyáltalán gondoltam volna is rá, hogy feljelentem a foltos homlokút. Miután bekötötte a sebemet, jóéjszakát kívántam, és a falnak fordulva elaludtam. Szombatonként pedig ő törlesztette adósságát. De keményebb legény volt, mint én.