- Azonnal jelezze az érzékelők állapot változásait: tűzesetet, hibát, - Tűz esetén adjon pontos tájékoztatást a tűz helyéről, megkönnyítve így az oltást, - Tűz esetén vezérelje a csatlakoztatott kimeneteket, szirénákat, vezérléseket, távfelügyeleti kommunikátort, - A rendszer állapotáról adjon folyamatost tájékoztatást. A tűzjelző rendszer feladata, hogy a tűz korai szakaszában jelzést adjon, beavatkozzon, csökkentve így a bekövetkező károkat! Egy épületben bekövetkező tűzeset hatalmas károkat tud okozni, éppen ezért a tűzjelző rendszerekre szigorú előírások és szabályok vonatkoznak, melyek be nem tartása súlyos szankciókat von maga után. Mielőtt bemutatnánk a tűzjelző rendszer felépítését, tekintsük át mi is az a tűz? A tűzjelző rendszerek nagy ellensége a füsthöz hasonló aeroszolok, porlerakodások és egyéb olyan jellemzők, melyek téves riasztást generálhatnak, és az tűzoltósági kivonulás pedig költséggel jár. Az intelligens rendszer a téves jelzések kiküszöbölésére számos lehetőséget kínál. - Drift kompenzáció: A központ az érzékelő által küldött értékekből egy átlagot képez, és a szennyeződés hatására bekövetkező értékváltozással módosítja a tűzjelzési szintet. - Jelzés verifikálás: Lényege, hogy az érzékelő nem jelez egyből füstérzékelés esetén, hanem vár egy előre meghatározott ideig, majd újból mintát vesz. Ha a füst továbbra is érzékelhető riaszt. Ezzel a megoldással kiküszöbölhetőek az egyszeri füstök. (dohányfüst) - Napszak mód váltás: Nappal az emberek által okozta por nagyobb esélyt ad a téves jelzésre mint éjszaka, ezért az érzékelők érzékenységét nappal kisebbre állítjuk. - Együttes jelzés: A riasztást több érzékelő együttes jelzése váltja ki. - Érzékelők érzékenységének állítása, mellyel az adott környezethez igazíthatjuk a jelzési határértéket.   Érzékelők Az érzékelőket több csoportba sorolhatjuk: - Füstérzékelők - Optikai füstérzékelő - Ionizációs füstérzékelő - Vonali füstérzékelő - Aspirációs füstérzékelő - Hőérzékelők - Hőmaximum érzékelő - Hősebesség érzékelő - Lángérzékelők - UV lángérzékelő - IR lángérzékelő - Kombinált érzékelők - Kézi jelzésadók - Hőkábelek A tűzjelző rendszerrel szemben támasztott követelmények: Optikai füstérzékelő Tűzjelző rendszer létesítése Tűzjelző rendszer tervezésénél, telepítésénél a 9/2008.ÖTM új OTSZ előírásait kell figyelembe venni. Ebben előírják a tűzvédelmi rendszer létesítésére vonatkozó szabályokat, melyek a következők. Az optikai füstérzékelő a leggyakoribb füstérzékelő fajta. Működése a fényszóródás elvén működik, érzékelőkamrájában egy optikai adó és vevő egység található. Az optikai adó periodikusan fényt bocsát ki, ami úgy van fókuszálva, hogy nyugalmi helyzetben a vevőegység nem látja. Amint füstrészecskék kerülnek a kamrába, a fény megtörik, a vevőegységhez fény jut el, ezt jelzi a központnak. Az optikai füstérzékelő nagyobb, kb. 0,1 um - 10 um átmérőjű fütrészecskék érzékelésére kíválóan alkalmas. Ionizációs füstérzékelő Az ionizációs fütérzékelőben radioaktív izotóp (Amerícium) van, és ennek a segítségével ionizálja a levegőt. Az érzékelőkamra falára kapcsolt elektródákkal kamraáramot hoznak létre. Amint füstrészecskék kerülnek a kamrába a kamraáram lecsökken, köszönhetően a füstrészecskékre tapadt ion- részecskéknek. A kamraáram csökkenés indítja el a jelzést. A radioaktív tartalom, és az ebből adódó veszély források, költségek miatt, az ionizációs füstérzékelők kiszorulóban vannak a füstérzékelők palettájáról. Vonali füstérzékelő A vonali füstérzékelő egy adó- és egy vevőegységből áll, mellyel akár 100m távolság is áthidalható és 1500 m2 is levédhető. Az adóegységből egy fénysugár (általában infravörös) indul ki, melyet a vevőegység vesz. Amennyiben a sugár útjába füstrészecskék kerülnek, a jelszint lecsökken és riasztás következik be. A vonali füstérzékelők precíz tervezést és beállítást igényelnek. Aspirációs füstérzékelő Az érzékelő elve a mintavételezés, a levegőből folyamatos mintavételezéssel állapítja meg a változásokat. Egy ventilátor segítségével szívja be és elemzi a levegőt. Hőmaximum érzékelő Hősebesség érzékelő A hőérzékelők általában bimetálos hőézékelők, hő hatására az érzékelőkben lévő fémek alakváltoznak, így zárják vagy szakítják az áramkört. A hőmaximum érzékelők egy küszöbhőmérséklet átlépése után riasztanak. Ez általában 60-, 80-, 95, speciális esetben akár 150 °C. Füstös környezetben, pl. dohányzó helyiségben alkalmazandó. A hősebesség érzékelők a hőmérséklet sebességének változását figyeli. Ha ez meghaladja az előre definiált értéket, jelzést küld a központnak. Füstös meleg helyiségben, pl. konyhában célszerű alkalmazni. Prizma Adó-vevő egység UV és IR lángérzékelők Kombinált érzékelő A lángérzékelők a láng által kibocsátott fényt érzékelik. Megfelelő hullámhossz tartomány beállítással széles skálán lehet érzékelni a tüzet. A lángérzékelőknek folyamatosan a védendő helyet kell figyelniük. Olyan helyen szükséges alkalmazni, ahol az égés füstképződés nélkül megy végbe, pl. alkohol tüzek, illetve ahol a lángoló tűz gyors jelzésére van szükség. Az UV lángérzékelő, mint azt neve is mutatja az UV hullámhossz tartományban érzékel. Ügyelni kell a zavaró körülmények -pl. napsugárzás által okozható téves riasztás elkerülésére. A legtöbb nyílt lángú tüzet másodpercek alatt érzékeli. Az IR lángérzékelő az IR tartományban érzékel. Azokon a helyeken, ahol a láng növekedésének azonnali érzékelésére van szükség - pl. robbanásveszélyes helyek,- szükséges az alkalmazása. A láng érzékelésével és az oltóberendezés aktiválásával elfojtható a robbanás. A kombinált érzékelőkben, több érzékelő típus- pl. optikai és hőérzékelő - található. Ezzel a megoldással a gyártók arra törekedtek, hogy az érzékelőt szélesebb skálán lehessen alkalmazni, illetve hogy a téves riasztásokat jobban el lehessen kerülni. Kézi jelzésadók A kézi jelzésadók a tűz manuális jelzésére szolgálnak, így az épületben tartózkodó személyek maguk is azonnal jelezhetik a tüzet. Két változata létezik, törőüveges, ahol az üveg betörésével aktiváljuk az eszközt, illetve műanyaglapos, mely benyomásával indíthatjuk a riasztást. A törőüveges megoldással jobban kiküszöbölheti a kézi jelzésadó véletlen megnyomása, ám az üveget minden használat után cserélni kell. Kimenetek Hang-, hang-fényjelzők A tűzjelző rendszer kimeneteit tűzjelzés esetén aktiválja a központ, feladatuk hogy különböző módon értesítsék az épületben tartózkodókat a kialakult veszély helyzetről. Riasztáskor aktiválódik az átjelző egység is, értesítve az illetékes hatóságot, szervezetet. Riasztáskor aktiválódnak a telepített vezérlések is. A kimenetek vezetékezését 30 perces tűzálló kábellel kell megoldani. Tűzjelzéskor, az épületben tartózkodó személyek először a hang-fény jelzők által kapnak információt a veszélyről. A hangjelzők elhelyezésére szigorú szabályok vonatkoznak, úgy kell őket elhelyezni, hogy az épület minden pontjában legalább 65 dB, vagy az alapzajnál 5 dB-el nagyobb hangerőt biztosítsanak. Figyelembe kell venni az ajtók, falak és a hangjelzőtől való távolodás csillapító hatásait. Fényjelzővel kiegészített hangjelző a tájékozódást segíti tűz esetén. Vezérlések A vezérlő áramkörök a központra csatlakoztatott programozható kimenetek, melyek tűz esetén aktiválódva segítik a veszélyhelyzet elhárítását. A legfontosabb az átjelzés állandó felügyeletre, mely tűz illetve hiba esetén következik be. Az állandó felügyelet lehet a tűzoltóság illetve az erre alkalmas cég is. Tűz esetén aktiválódhatnak automatikus tűzvédelmi berendezések is, füst- és hőelvezető rendszer, oltórendszer, liftvezérlés stb. Karbantartás A tűzjelző rendszer üzemeltetéséhez hozzá tartozik a rendszeres karbantartás. A hibás, téves jelzések származhatnak por, szennyeződés lerakódásból, eszköz meghibásodásból. Ezeket a folyamatos karbantartással ki lehet szűrni, így elkerülhetőek a téves riasztások és az ebből adódó kellemetlenségek, költségek. Az alábbiakban bemutatnánk cégünk milyen feladatokat végez el egy karbantartás során: Tűzjelző központ:  Ellenőrizzük a,  - központ kijelzőit, kezelő egységeit.  - központ elsődleges tápegységét, az akkumulátorok kivonásával teljes terheléses tesztet hajtunk végre, majd ellenőrizzük az  akkumulátorokat terheléses ill. kisütéses teszttel. A tápellátásokat külön-külön levéve ellenőrizzük, hogy a központ  megfelelően jelzi a hibát.  - központ tűzjelzés fogadási képességét zónánként ill. címzőhurkonként egy-egy érzékelőt működtetve.  - biztosítékok állapotát szemrevételezéssel.  - bekötések állapotát.  -    a távfelügyelet felé menő összes átviteli vonalat. - a vezérlések megfelelő működését.  Optikai füstérzékelő ellenőrzése  - Átvizsgáljuk a kötéseket.  - Aeroszol spray használatával megtisztítjuk az érzékelőket a különböző szennyeződésektől, porlerakódástól.  - Az érzékelők rovarvédő hálóinak tisztítását is elvégezzük.  - Beállítjuk az érzékelők érzékenységét a megfelelő szintre.  Légcsatorna füstérzékelő ellenőrzése  - Átvizsgáljuk a kötéseket  - Aeroszol spray használatával megtisztítjuk az érzékelőket a különböző szennyeződésektől, porlerakódástól.  - Az érzékelők mintavevő kamráinak kitakarítása, a beszívó nyílás szűrőjének tisztítása, szükség esetén cseréje.  - Ellenőrizzük a bemeneti ill. kimeneti csövek közti nyomáskülönbséget.  Hősebesség érzékelő ellenőrzése  - Átvizsgáljuk a kötéseket.  - Az érzékelő helyes működésének ellenőrzése hőlégfúvó segítségével.  Vonali füstérzékelő ellenőrzése  - Átvizsgáljuk a kötéseket.  - Ellenőrizzük az adó-vevő kapcsolatát, a prizmák helyes beállítását.  Kézi jelzésadók ellenőrzése  - Átvizsgáljuk a kötéseket.  - Szemrevételezéssel ellenőrizzük hogy a kézi jelzésadó nem e sérült, műanyag lapkája nincs-e benyomva. ill. a törőüveg  nincs- e betörve. - Tesztkulccsal ellenőrizzük hogy a központ fogadja-e az érzékelők jelzéseit.  Hangjelzők ellenőrzése  - Ellenőrizzük a hang és fényjelző eszközöket, hogy mechanikailag nem sérültek, ill. nem szennyezettek.  - Mindegyik hangjelző azonos hangmintával ill. megfelelő hangerővel szólal meg.  - Ellenőrizzük, hogy mindegyik fényjelző működik, lencséik tiszták, nincsenek takarásban.  - Ellenőrizzük az eszközök tápellátását.  Hőkábelek A hőkábelek speciális kialakítású kábelek, hőre lágyuló szigeteléssel vannak bevonva. Tűz esetén a megolvadt szigetelésnek köszönhetően a vezető erek összeérnek, zárlat keletkezik, ezzel jelezve a tüzet. Ezeket a kábeleket főként  kábeltálcákban, csatornákban, csővezetékekben alkalmazzák.
© Copyright Securatik Bt. 2011  A biztonságos életért! 1104 Budapest, Kocka u. 4. 0630-211-39-63 0630-948-38-20
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, karbantartása Tűzjelző rendszer Hagyományos rendszer Hagyományos rendszerek esetében az érzékelőknek 2 állása van a riasztási illetve a nyugalmi. Itt az érzékelő „hozza” meg a döntést, nincs mód (vagy a központ lehetőségein beül elég kevés) a rendszer finom hangolására. Kisebb rendszer esetén ajánljuk a hagyományos rendszert. Intelligens rendszer Cégünk többnyire intelligens tűzjelző rendszereket telepít. Intelligens rendszernél az érzékelő - az érzékelési paraméternek megfelelően – több lépcsőben képes a mért értéket kijelezni. A rendszer lelke a tűzjelző központ, mely feladatai a következők: - Táplálja a rendszerhez csatlakoztatott eszközöket. - Az érzékelők jeleit fogadja, értékeit egyesével kérdezi le és a kapott érték alapján a központ dönti el, hogy riasztást kell végezni-e vagy sem. - Tűzriasztáskor vezérli a kimeneteket. - Jelzi a rendszerben aktuális hibákat, ezeket regisztrálja. - Veszély esetén a tűz pontos helyét meghatározza. Intelligens rendszernél a riasztási szintet minden egyes érzékelőhöz külön-külön be lehet állítani, így a rendszert könnyebben az adott területhez lehet paraméterezni (pl.: egy olyan irodában, ahol normál munka körülmények között előfordulhat dohányfüst, az érzékelési szint emelésével megelőzhetjük a téves riasztásokat.) Az intelligens rendszer címezhető rendszer. Ez azt jelenti, hogy az érzékelők egyedileg beazonosíthatóak, ami tűz esetén megkönnyítheti az oltási és mentési folyamatot. Az érzékelőket különböző zónákba csoportosítjuk, szintén elősegítve a tájékozódást. A központ kétvezetékes címzőhurkon táplálja a rendszert. A hurokrendszernek köszönhetően kábelszakadás esetén a kommunikáció nem szakad meg, ugyanis a központ képes mindkét irányból táplálni az eszközöket. Zárlat esetén pedig izolátor modulok választják le a hibás szakaszt. A mai érzékelők aljzatai már beépített izolátorral is kaphatók. Érzékelőkön kívül más modulok is csatlakoztathatók a rendszerre, nevezetesen monitor modul, mely bármilyen kontaktus állapotfigyelésére képes, és vezérlő modulok. A tűz  Az égésnek három alap feltétele van. Éghető anyag, gyulladási hőmérséklet és oxigén. Ha e három feltétel egy időben, egy helyen jelentkezik, tűz keletkezik. Sebesség szerint megkülönböztetünk lassú égést, normál égést, gyors égést, robbanást és detonációt. A tűz tulajdonképpen éghető anyag oxidációja, melyet különböző tűzjellemzők kísérnek, nevezetesen füst, hő és láng. A füst egy olyan aeroszol, melynek diszperziós közege a levegő, a diszperziós fázisa pedig szilárd korom ill. hamuszemcsék. Kimutatható, hogy a tűzesetek döntő többségében nem maga a tűz hőhatása illetve rombolása, hanem füstmérgezés okozta a haláleseteket.